مشاوره پروژه ای و سازمانی خبرگان

مشاوره پروژه ای و سازمانی خبرگان


گروه مهندسی خبرگان با کسب و کارهای مختلفی از نظر ماهیت فعالیت دارد و راهکارهای تخصصی به جهت بهبود معظلات سازمانی ارائه می کنند که باعث ارتقاء کارکرد ، بهره وری، بهبود فرآیندها، زیرساخت و سیستم‌های مدیریت پروژه در سازمان و سر انجام به رشد کسب و کارها می انجامد.این موضوع می‌تواند موفقیت پروژه‌ها را تا حد زیادی تضمین نماید. هر پروژه‌ای از نظر ابعاد و تنوع دارای پیچیدگی‌هایی می‌باشد که خروجی‌های آن‌ها وابسته به نوع سیستم‌های پروژه حاکم بر سازمان می‌باشد. مشاوره پروژه ای و سازمانی در زمینه های متنوعی از جمله منابع انسانی، فرآیندهای کسب و کار، استراتژی، مدیریت پروژه، بازاریابی، برندینگ ،گام‌های اجرایی و … میتواند انجام شود. بهره مندی از خدمات مشاوره ای فقط مختص شرکت های خصوصی نیست، بلکه بسیاری از سازمان های دولتی نیز برای افزایش بهره وری و بهبود کارایی می توانند از این سرویس استفاده نمایند.


خدمات و راهکار مشاوره پروژه ای و سازمانی در خبرگان

  • برگزاری جلسات مشاوره به‌ منظور بررسی ملزومات پروژه و یا سازمان
  • طراحی روش های مدیریت پروژه سازمان
  • ارائه اسناد تحلیلی، دستورالعمل ها، الگوها و فرم های طراحی شده
  • ارائه گزارش های روزانه، هفتگی و ماهانه از عملکرد و پیشرفت اقدامات
  • استقرار نرم‌افزارهای کنترل و مدیریت پروژه