زمینه های فعالیت، ارزشها و ...

زمینه های فعالیت، ارزشها و ...زمینه های فعالیت خبرگان گروپ


 • تامین تجهیزات سخت افزاری و ارائه خدمات تخصصی مرتبط
 • مشاوره، کارشناسی و ارائه آموزش های تخصصی
 • مشاوره و اجرای راهکارهای تردد، نظارت، حفاظت و امنیت
 • پشتیبانی و اجرای پروژه های شبکه و VoIP
 • خدمات پشتیبانی و تعمیر و نگهداری تجهیزات
 • ارائه خدمات تخصصی در محل (اعزام سرویسکار)


ارزش های خبرگان گروپ


 • استفاده از خلاقیت در پیشبرد کارها
 • دستیابی به قدرت با کار تیمی
 • نوآوری در ارائه خدمات
 • سهولت در دسترسی برای مشتریان
 • شفافیت در عملکرد و ارائه خدمات
 • ایجاد سیستم و رویه برای دستیابی به بهترین نتایج و پیگیری امور
 • صداقت و حسن نیت
 • دقت همراه با سرعت عمل
 • شناسایی و تشخیص صحیح
 • انجام درست کار و اعتمادسازی
 • ایجاد بستر خود باوری و رشد فردی جهت ارتقاء پیوسته نیروی انسانی
 • و در نهایت حصول رضایت مشتری

چشم انداز و مأموریت خبرگان گروپ


ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره جهت تامین بهترین و مناسب ترین تجهیزات ضمن ارائه

خدمات تعمیر و نگهداری و ارائه راهکارهای حرفه ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

به مخاطبان و مشتریان خود با به کارگیری نیرو انسانی خلاق، دلسوز و هدفمند ضمن

انتقال تجربیات و  پرورش آنها با استفاده از امکانات و تجهیزات نوین در قالب سازمانی

هدفمند با نگاهی رو به آینده و کسب تجربه از گذشته