راهکار های کنترل تردد و دسترسی

راهکار های کنترل تردد و دسترسی


پياده سازي سيستم کنترل تردد در ساختمان کسب و کارها، ادارات ، آپارتمان‌ها و هر سازمان ديگري که نياز به کنترل تردد کارکنان و ساير افراد و يا محفاظت از اموال خود دارد، الزامي است. در حالي که هيچ شيوه مورد تضميني براي ضمانت وجود افراد مجاز در محل‌هاي صحيح سازمان و جلوگيري از ورود افراد متفرقه به محل‌هايي که دسترسي به آن مجاز نمي‌باشد، وجود ندارد، سيستم‌هاي کنترل تردد هوشمند مبتني بر RFID مي‌توانند امکانات موثري را در اين زمينه فراهم سازند. سيستم‌هاي کنترل تردد مبتني بر RFID به طور معمول براي تعريف سطح دسترسي يا کنترل ورود افراد به ساختمان، دفتر، شرکت، محل کار، مدرسه، هتل و رويداد‌‌هاي نمايشگاهي استفاده مي‌شوند و همچنين به منظور محاسبه مدت زمان حضور کارمندان در يک اداره براي محاسبه ميزان پرداخت حقوق پياده‌سازي مي‌شوند. تکنولوژي RFID مي‌تواند به عنوان ابزاري به منظور رفع مسائل کنترل تردد سازمان‌ها استفاده شود؛ در برخي از سازمان‌ها، مساله امنيت بسيار حائز اهميت است اما در مواردي ديگر مانند يک رويداد، ميزان زمان حضور افراد در کارگاه‌هاي مختلف داراي اهميت است. اين موضوع اهميت وجود راهکار محور بودن تکنولوژي RFID را به خوبي نمايان مي‌کند. گروه مهندسي خبرگان در اين خصوص در زمينه هاي ذيل آماده خدمت رساني به شما عزيزان مي باشد.

  • نصب و استقرار دستگاه هاي حضور و غياب
  • نصب و راه اندازي قفل هاي هوشمند کارتي
  • مچ بند و قفل هاي کمد ورزشي
  • مشاوره ، طراحي و اجرا سيستم هاي کنترل تردد و دسترسي
  • سيستم هاي درب بازکن و کنترل تردد کارتي