راهکار های نظارت تصویری

راهکار های نظارت تصویری

نظارت و کنترل یکی از اجزای اصلی مدیریت محسوب می گردد. به طوری که بدون توجه به این بخش، سایر بخشهای مدیریت از قبیل برنامه ریزی، سازماندهی و رهبری ناقص بوده و تضمینی برای اجرای صحیح آنها وجود نخواهد داشت. در سازمانها مدیریت برای انجام کارها و رسیدن به اهداف سازمانی، برنامه ریزی انجام میدهد و این برنامه ها را در قالب سازماندهی و رهبری مؤثر به انجام میرساند. در این بین، مدیریت سازمان نیازمند این است که از صحت  برنامه ریزی انجام شده و میزان رسیدن به اهداف خود در قبال انجام این برنامه ها اطمینان حاصل کند. هدف از انجام نظارت و کنترل در سازمانها، مشخص کردن این امر است که سازمان به چه میزان به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافته است. از جمله شناخته شده ترین روش های نظارت و کنترل می توان به روش های نظارتی تصویری و مانیتورینگ اشاره داشت که علاوه بر موارد ذکر شده بعنوان یک جزء مدیریتی ، ابزار و راهکاری در راستای افزایش امنیت در برابر تهدید های موجود مانند سرقت و خرابکاری و... می باشد. گروه مهندسی خبرگان در این زمینه در موارد ذیل به شما مدیران ، مسئولین نظارتی و امنیتی ، صاحبان کسب و کار و ....خدمت رسانی می نماید.

    

خدمات و راهکار های نظارت تصویری در خبرگان

  • مشاوره و اجرای پروژه های دوربین مداربسته
  • مشاوره و اجرای پروژه های انتقال تصویر و صدا
  • تأمین تجهیزات و اجرای پروژه های مانیتورینگ
  • عیب یابی و تعمیر انواع دوربین های مدار بسته (IP,Analog)
  • عیب یابی و تعمیر انواع دستگا های DVR , NVR