طراحی و اجرای پروژه های IT

طراحی و اجرای پروژه های IT


گروه مهندسی خبرگان در جهت بهره برداری موفق از پروژه های فناوری اطلاعات مجموعه ها ، شرکت ها و سازمان ها، با استناد به تجربیات ارزنده ایی که در سالهای گذشته در پروژه های مختلف بدست آورده است استاندارها و ابزارهای مختلفی را پیاده سازی و در اختیار سازمانها قرارداده که برخی از آنها شامل سامانه های مدیریت دانش، مدیریت مستندات، مدیریت پروژه  بوده که این امر سبب پیاده سازی موفق پروژه ها و همچنین انتقال تجربه مناسب به کارشناسان سازمان ها گردیده است. همچنین از دیگر موارد اجرای موفق پروژه های فناوری اطلاعات توسط خبرگان می توان به مطالعه دقیق و کامل سازمان و سپس ارائه راهکار، بهینه سازی و یا اجرای فناوری های مورد نیاز سازمان اشاره کرد که این خود ضامن اجرای هرچه بهتر پروژه های فناوری اطلاعات اعم از امنیت، مجازی سازی، زیرساخت و سرویس دهنده ها در سازمان ها می باشد.