همکاری با فینگرتک

همکاری با فینگرتک


شرکت فینگرتک مالزی با نام تجاری FingerTec در سال 2000 با هدف دسترسی به فناوری اثر انگشت و تبدیل به تکنولوژی مقرون به صرفه و قابل دسترس در بازار تجاری وانبوه سازی معرفی گردید.اولین طرح پنج ساله فینگرتک به سنسورهای تشخیص اثرانگشت اختصاص داده یافته بود، که اکثراً در بهبود الگوریتم تطبیق اثر انگشت، استحکام محصول و کاربردی ساده بود. در مدت زمان 5 سال ابتدای فعالیت، فینگرتک 3 جایزه بین المللی را به علت پیشرفت های فن آوری خود بدست آورد و در سال 2005، فینگرتک برنامه بعدی 5 ساله خود را شروع نمود که بیشتر بر توسعه در بازار جهانی تمرکز داشت. این طرح مفاهیم و استراتژی های تازه ایی را که شامل محصول بیومتریک، بازاریابی و پشتیبانی اینترنتی بود، در حالی که بطور همزمان تلاش های خود را برای بهبود برنامه ها و فعالیت های تحقیق و توسعه ادامه داد.فینگرتک به عنوان یکی از شناخته شده ترین علامت های تجاری بیومتریک در جهان در مدت زمان کوتاه گسترش یافت. فینگرتک با تمام عناصر فوق، بالهای خود را در حدود 100 کشور در این پنج سال سریع گسترش داد .

دستگاه های حضور و غیاب فینگرتک

TA500

دستگاه حضور وغیاب مدل TA500

مشاهده جزئیات

Q2i

دستگاه حضور و غیاب مدل Q2i

دریافت جزئیات

Timeline100

دستگاه حضور و غیاب مدل Timeline100

دریافت جزئیات

Face ID2

دستگاه حضور غیاب پردازش چهره Face ID2

دریافت جزئیات

Face ID3

دستگاه حضور غیاب اثرانگشتی تشخیص چهره مدل Face ID3

دریافت جزئیات

Face ID4

دستگاه حضورغیاب مدل Face ID4

دریافت جزئیات

ikiosk 100-plus

دستگاه حضورغیاب مدل ikiosk-100-plus

دریافت جزئیات

R3

دستگاه حضورغیاب مدل R3

دریافت جزئیات

Face IDx

دستگاه حضورغیاب مدل Face IDx

دریافت جزئیات